Umañkonpem

Tüfachi “Kiñew Mapunche Wüxangeleam” ñi küme ürkütuam zugu ta niegey, kom fijem ta niey chi umañam ta che, chem ñi zuamün ta puwchi che kom ta pepikanielgey. Zoy ta müleyey tal of mapu ta tüfachi xokiñ umañpem ruka, chew ñi mapu ta ñi kimentugeam ka kuyfike mapuche zugu. Kiñeke umañpem ta mapu ruka az ta niey, chew ñi kuyfi mapun mogen ta ñi kimentugeam, chew ñi elelgen ta küxalwe, ñi güxamkayam ta che chem zugu ñi nentun ta rupachi antü mew, ka ñi azkünual wülegeal chi antü. Ka müley fij az ruka, nüwmey ta mapun mamüj ruka mew, kalufisha ta tukulelgey, fij mapun ñimiñ ta nieyey ñi pewfaluwün ta chem mapu mew ñi mülepun ta che. Ka nielgey ta che fij müñetuwe wejin chew ñi küme ürkütuam jemay. Kiñeke mapu mew ka müley fij welukan ta yetual ta che ñi gememum pial.